top of page

Regulamin Konkursu z dnia 29 listopad 2020 na fanpage’u (prowadzonym na Facebooku) firmy Evora Dream Barbara Łęczycka

 

1. Organizatorem konkursu jest firma Evora Dream Barbara Łęczycka z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 36. 

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Każdy uczestnik konkursu zwalnia serwis Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Jest przeprowadzany tylko za pośrednictwem serwisu Facebook.

2. Czas trwania - do oficjalnego zakończenia konkursu ogłoszonego na fanpage firmy Evora Dream przez Organizatora.

3. Komitet konkursowy składa się z dwóch osób: Barbara Łęczycka, Maciej Łęczycki

4. Warunki konkursu: 

- udział tylko dla osób pełnoletnich,

- udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu Konkursu i regulaminów serwisu Facebooka,

- udział w konkursie wykluczają zgłoszenia naruszające prawo, obraźliwe, niezgodne z dobrymi obyczajami, naruszające prawa autorskie osób trzecich, zgłoszenia mające charakter reklamy jakichkolwiek towarów lub usług,

- w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie Komisji, członkowie ich rodzin,

- odpowiedzi konkursowe nie mogą być edytowane,

- odpowiedzi wysłane po oficjalnym zakończeniu konkursu nie biorą udziału,

- z vouchera na microblading może skorzystać tylko kobieta, gdyż Evora Dream nie wykonuje takich zabiegów u mężczyzn,

- z vouchera na laser może skorzystać kobieta lub mężczyzna,

- realizacja nagrody tylko na miejscu, w salonie Evora Dream Barbara Łęczycka w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 36, do 6 miesięcy od wygranej,

- nie ma możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inne zabiegi,

- osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych Organizatorowi wyłączenie w celach związanych z konkursem i na publiczne udostępnienie swojego imienia i nazwiska, linku do profilu na Facebooku w przypadku wygranej,

- wykonanie zabiegu tylko pod warunkiem, że nie występują żadne przeciwwskazania do wykonania zabiegu (zdrowotne, związane z branymi lekami itd.),

- istnienie przeciwwskazań uniemożliwiających wykonanie zabiegu nie uprawnia do uzyskania ekwiwalentu pieniężnego, rekompensaty lub odszkodowania,

5. Zasady konkursu:

- wysłanie do 3 tytułów rozdziałów lub ich numerów książki „Kto dyktuje Ci jak żyć?”, które uczestniczka/uczestnik uważa na najciekawsze na emaila kto.dyktuje@gmail.com lub wklejenie ich w komentarzu pod postem konkursowym z uzasadnieniem swojego wyboru.

Do wygranej kwalifikuje najciekawszy opis w subiektywnej opinii komisji konkursowej i/lub wskazanie rozdziału/rozdziałów, które potem będą użyte jako darmowe fragmenty w sklepie internetowym z książką „Kto dyktuje Ci jak żyć?”.

6. Nagrody:

- 1 voucher na microblading lub microblading – odświeżenie - tylko dla pań

- 3 vouchery na depilację laserową LightSheer, każdy na 4 zabiegi dla pań lub panów

7. Organizator zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie lub warunkach 

konkursu. 

Ewentualne pytania dotyczące konkursu przesyłamy na email: kto.dyktuje@gmail.com

Organizator ma prawo do weryfikacji, sprawdzenia profili na Facebooku osób biorących udział. Profil osoby biorącej udział w konkursie musi mieć ponad 1 miesiąc. Każda osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie, tylko z jednego profilu na Facebooku. Udział w konkursie ze świeżo założonych profili, licząc od dnia ogłoszenia konkursu jest wykluczony. Udział z anonimowych profili Facebooka, bez imienia i nazwiska wykluczony. Profil musi być imienny. 

8. Wszelkie reklamacje mogą być składane do 7 dni od zakończenia konkursu tylko w formie pisemnej na adres: Evora Dream Barbara Łęczycka, ul. Emilii Plater 36, 00-113 Warszawa. Analiza reklamacji tylko na podstawie regulaminu. Prawo do reklamacji mają tylko uczestnicy konkursu. Reklamacje nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja musi zawierać imię nazwisko, link do profilu na Facebook, opis problemu, ewentualne zrzuty ekranu.

9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

bottom of page